Categories

anasayfa - 01
anasayfa - 01
Ortaokulu bitirmiş ve 18 yaşından büyük olan öğrenciler
anasayfa - 02
anasayfa - 02
Ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybetmiş olan öğrenciler
anasayfa - 03
anasayfa - 03
Açık liseye kayıtlı ve 18 yaşını doldurmuş öğrenciler
anasayfa - 04
anasayfa - 04
Okul diploması ya da ayrıldığı liseden aldığı-alacağı tastikname.
anasayfa - 05
anasayfa - 05
Nüfus cüzdanı sureti ya da fotokopisi